Tyto služby v žádném případě nenahrazují řádnou lékařskou léčbu a diagnostiku.